از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
۱۲۶۶ه.ق.۱۲۶۶ه.ق.


توضیحات بیشتر:

این روزنامه نخستین و قدیمی‌ترین سفرنامه یا روزنامه وقایع یکی از مسافرت‌ها و اردوهای شکار ناصرالدین شاه است که به دستور شخص او، آن‌گونه که مؤلف ملک قاسم میرزا ذکر کرده، در دومین سال سلطنتش به رشته تحریر درآمده است. این نسخه منحصر به فرد در 28 صفحه برای اهدا به شاه نگارش و تجلید شده است.

done in 0.063 seconds