آخرین ویرایش : September 29, 2013

میرزا هادی دولت آبادی

گرایشات


مخالف با

فرقه بهاییت


میرزا هادی دولت آبادی اهل قلم بوده و کتاب فصل الکلام را در رد بر بهائیت نوشته و نسخه اصل را برای میرزا حسینعلی فرستاده است. كسروي معتقد بود كه ميرزا هادی نایب ميرزا يحيي صبح ازل است.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام دختر


میرزا هادی دولت آبادی

محل سکونت شهر اصفهان
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • میرزا هادی دولت آبادی و پسرانش، ملبس به لباس روحانیت بودند. به همین دلیل، بعضی از نویسندگان معتقدند که آن­ها خانواده‏ای مذهبی و روحانی بوده ­اند. با این حال گروهی از مورخان تصریح می‏ کنند که دولت آبادی ‏ها با آن­که ملبس به لباس روحانی بودند، اعتقادی به دین تشیع نداشتند و این لباس را بنا به مصالحی پوشیده بودند.
  • در اصفهان صاحب املاک بسیاری بود اما به اتهام بابیگری مورد غضب آقا نجفی اصفهانی و ظل السلطان قرار گرفت تا آنجا که جمعی از مردم به هیجان آمده قصد حمله به خانه و کشتن میرزا هادی را داشتند که با مداخله کنسول روس ناموفق ماندند. خانواده دولت آبادی ناچار به مهاجرت از اصفهان شدند، میرزا هادی از راه عتبات به سفر حج رفت.
  • شیخ فضل­ الله نوری و بعضی از علمای دیگر که در ماجرای مشروطه به قم مهاجرت کردند، همواره با خانواده دولت ­آبادی کدورت داشته‌اند. سید عبدالله بهبهانی نیز از جمله کسانی بود که مسئله «بابی» بودن دولت ­آبادی‏ ها را سر زبان­ ها انداخت.
  • میرزا هادی اهل قلم بوده وکتابی هم در شرح مظالم ظل السلطان نوشته است.

done in 0.0263 seconds