آخرین ویرایش : September 29, 2013

شیخ محمد تقی رازی اصفهانی

مناصب و مشاغل


از رجال مذهبی

مذهب شیعه


از موسسین حوزه علمیه اصفهان بود و شرکت کنندگان در درس او را چهارصد نفر شمرده اند. در فقه و اصول سرآمد دوران خود بود و شاگردان برجسته ای تربیت کرد.


آثار


گردآوردنده

نویسنده

کتاب "هدایةالمسترشدین الی اصول معالم الدین"


این کتاب شرحی است پردامنه و استدلال‌محور بر کتاب مهم معالم الدین فی الاصول شهید ثانی.


روابط خانوادگی


نام پسر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

شیخ جعفر کاشف الغطاء


رازی اصفهانی با یکی از دختران کاشف الغطا به نام نسمه خاتون (متوفای حدود 1295 هـ . ق) ازدواج نمود.


سایر موارد


نام شاگردان وی

نام استادان وی


تاریخ درگذشت ۱۲۴۸ه.ق.
محل درگذشت شهر اصفهان
ملیت کشور ایران
مدفن تخت فولاد اصفهان
در بقعه وسط تکیه مادر شاهزاده

توضیحات بیشتر:
  • در بین سال های (1187 ـ 1185 هـ . ق) در روستای ایوانکی از توابع گرمسار به دنیا آمد. در حدود سال 1220 ه.ق به اصفهان آمده و آن جا را برای سکونت دائمی خود انتخاب کرد.

done in 0.0291 seconds