آخرین ویرایش : October 6, 2013

عمر نظمی حسن صفوت

تحصیلات


محل تحصیل

شهر بغداد

( تا ۱۹۱۳م. )
وی در رشته حقوق تحصیل کرده و در سال 1913 فارغ التحصیل شد.


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت اقتصاد عراق

( از ۱۹۳۸م. تا ۱۹۳۹م. )

وزارت کشور عراق

( از ۱۹۳۹/۰۹م. تا ۱۹۵۱م. )
وی اولین بار در سپتامبر 1939 به عنوان وزیر کشور انتخاب شد. بعد از آن نیز چنیدن بار دیگر در سال های 1943-1944 (در کابینه هشتم نوری السعید)، 1948-1949، 1949-1950 و 1950-1951 به عنوان وزیر کشور انتخاب شد.

وزارت دادگستری عراق


در کابینه هاشمی به عنوان وزیر دادگستری انتخاب شد.

سرپرست

نماینده

مجلس اعیان عراق

( از ۱۹۳۹/۰۴م. )

استاندار

استان کرکوک

( از ۱۹۲۷م. )

استان بصره

( از ۱۹۳۰م. )

استان نینوا ( موصل )

( از ۱۹۳۴م. )

عضویت در

ارتش عثمانی


بعد از شروع جنگ جهانی دوم او به ارتش عثمانی پیوست و به مدرسه افسران ذخیره وارد شد.


تاریخ تولد ۱۸۹۱م.
تاریخ درگذشت ۱۹۷۸/۰۷م.
محل تولد شهر کفری
محل درگذشت کشور لبنان
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

از دیگر مناصب و مشاغل او میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • قاضی در محکمه خانقین.
  • عضو محکمه بدوی بعقوبه در سال 1941.
  • مدعی العموم دیوان جنگ نظامی در بغداد.
  • مدعی العموم محکمه راس العین (در این منصب یک ماه باقی ماند، سپس استعفا کرد و به عراق بازگشت).

 


done in 0.0629 seconds