آخرین ویرایش : February 13, 2012

ابراهیم احمد

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۳۷م. )
دانش آموخته رشته حقوق .


گرایشات


عضو

حزب دموکرات کردستان (PDK) عراق


دبیر حزب دموکرات کردستان در (1951-1954) بعد از روی کار آمدن رژیم بعث در 1968 و پیش گرفتن مشی همکاری با جریان کردی .( توضیح این که جلال طالبانی ابراهیم احمد را به عنوان رئیس مجمع ملی کردی که در اوت 1968 تاسیس شد ، انتخاب کرد )

حزب دموکرات کردستان ایران


دبیر بخش سلیمانیه حزب دموکرات کردستان ایران .


آثار


نویسنده


روابط خانوادگی


نام دختر

دارای رابطه خانوادگی با

جلال حسام الدین طالبانی


ابراهیم احمد پدر هیرو ابراهیم احمد ، همسر جلال طالبانی است .


تاریخ تولد ۱۹۱۴م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۰م.
محل تولد شهر لندن
محل درگذشت شهر لندن
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • وی یکی از روشنفکران معروف کرد است .
  • وی از مهمترین روشنفکران حزب دموکرات کردستان است که افکارش بیشتر متوجه وضعیت نا بسامان سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کردهایی است که دارای گرایشات ایدئولوژیک مارکسیستی بودند .
  • از وی نوشته ها و سروده های زیادی در گاهنامه های کردی گلاویژ و ژیان و چند نشریه عربی به چاپ رسیده است .

done in 0.0727 seconds