آخرین ویرایش : October 8, 2013

خالد النقشبندی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر عمادیه (آمیدی)

( ۱۹۱۶م. )

مراکز آموزش نظامی


فارغ التحصیل از دانشکده نظامی در سال 1927.
فارغ التحصیل از دانشکده ستاد در سال 1945.

مراکز آموزشی

( از ۱۹۴۶م. تا ۱۹۵۰م. )
تحصیل در رشته حقوق.


مناصب و مشاغل


استاندار

استان اربیل

( تا ۱۹۵۸م. )


تاریخ تولد ۱۹۱۶م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۳/۰۲/۰۹م.
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • او در سال 1952 در حالی که به درجه سرهنگ دوم ستاد رسیده بود ناچار به بازنشستگی شد.
  • عضو در شورای حاکمیت از زمان تشکیل آن تا 8 فوریه 1963.

done in 0.0229 seconds