آخرین ویرایش : October 20, 2013

فرخ سهیلی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


دبیر

سفارت ایران در واتیکان

( از ۱۳۴۳/۱۰ه.ش. تا ۱۳۴۴/۰۱ه.ش. )
دبیر اول

سفارت ایران در چکسلواکی

( از ۱۳۴۲/۱۲ه.ش. تا ۱۳۴۳/۱۰ه.ش. )
دبیر دوم

سفارت ایران در ترکیه

( از ۱۳۳۹/۰۹ه.ش. تا ۱۳۴۱/۰۶ه.ش. )
در سال 1339 ه.ش به عنوان دبیر سوم و در سال 1341 ه.ش به عنوان دبیر دوم


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر


تاریخ تولد ۱۳۰۱ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1325 ه.ش وارد خدمت وزارت امور خارجه شد.
  • آخرین مقام او، معاون اداره ششم سیاسی در سال 1347 ه.ش بود.
  • در بهمن 1356 ه.ش بازنشسته شد.

done in 0.0479 seconds