آخرین ویرایش : October 20, 2013

جمشید آموزگار

مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت پهلوی

( از ۱۳۵۶/۰۵ه.ش. تا ۱۳۵۷/۰۶ه.ش. )
پس از پایان رسیدن حکومت سیزده ساله هویدا، شاه آموزگار را در سال 1356 ه.ش به نخست‏ وزیری برگزید. دوران صدارت وی یک سال بود. برنامه دولت او فضای باز سیاسی، صرفه‏ جویی، مهار کردن بحرانهای اقتصادی اعلام شده بود.رویدادهایی که در دوران نخست‏ وزیری دکتر جمشید آموزگار روی داد و به جریان سرنگونی حکومت پهلوی سرعت بیشتری بخشید عبارت‌اند از: درگذشت آیت الله مصطفی خمینی و برگزاری مراسم ترحیم و یادبود از سوی مردم مسلمان ایران، چاپ مقاله ایران و استعمار سرخ و سیاه و پیامدهای آن و  ایجاد حکومت نظامی در شهرهایی چون اصفهان و فاجعه آتش سوزی سینما رکس آبادان. این رخدادها سرانجام منجر به استعفای آموزگار از نخست‏ وزیری در چهارم شهریور 1357 ه.ش شد.

وزیر

وزارت کار و امور اجتماعی ایران

( از ۱۳۳۷ه.ش. تا ۱۳۳۸/۰۸ه.ش. )
در سال 1337 ه.ش دکتر منوچهر اقبال او را به وزارت کار برگزید.

وزارت کشاورزی ایران

( از ۱۳۳۸/۰۸ه.ش. تا ۱۳۳۹/۰۶ه.ش. )
در ابان سال 1338 ه.ش سمت آموزگار در كابینه اقبال تغییر یافت و از وزارت كار به وزارت كشاورزی رفت، قانون اصلاحات ارضی را به تصویب رسانید و تا نیمه سال  1339 در آن سمت باقی بود.

وزارت بهداری ایران (دوره پهلوی)

( از ۱۳۴۲ه.ش. تا ۱۳۴۴/۰۲ه.ش. )
دکتر جمشید آموزگار در سال 1342 ه.ش توسط حسنعلی منصور نخست ‏وزیر، به وزارت بهداری منصوب شد. دولت منصور، دولتی با چهره ‏های جوان متمایل به آمریکا بود که با ترور او برچیده شد و آموزگار در دولت جدید به ریاست امیرعباس هویدا در سال 1343 ه.ش به وزارت بهداری منصوب شد.

وزارت دارایی ایران

( از ۱۳۴۴ه.ش. تا ۱۳۵۲/۰۱ه.ش. )
در اردیبهشت 1344 ه.ش از طرف نخست‌ وزیر هویدا به وزارت دارائی، كه وزیر نداشت، منصوب شد و قریب 8 سال در رأس این وزارتخانه قرار داشت و قانون جدید مالیات بر درآمد را از تصویب مجلس گذراند.
تبعیض و توصیه‌های غیر قانونی برای معافیت مالیاتی افراد خاص‌، خروج 17 میلیون دلار از پول كشور و واریز كردن به حساب شخصی خود در بانك سوئیس در 1348ش، انتصاب منسوبین خود به مشاغل مهم از جمله سرتیپ آزموده ـ دایی‌اش ـ به مقام ریاست كل گمركات كشور و تعیین برادرش ـ جهانگیر آموزگار ـ به عنوان رئیس هیئت اقتصادی ایران در امریكا و اظهار ناتوانی در برخورد قاطع با نقش هزار فامیل در وزارتخانه و موارد دیگر، نكات مورد توجه زندگی آموزگار است.

وزارت کشور ایران

( از ۱۳۵۳/۰۲ه.ش. تا ۱۳۵۵ه.ش. )
در وزارت کشور دست به انتصابات زیادی زد و استانداران را تغییر داد اما افراد بی تجربه را بر سر کار آورد.

رئیس

هیات نمایندگی ایران در اوپک

( از ۱۳۴۴ه.ش. تا ۱۳۵۴ه.ش. )
آموزگار در دوران وزارت دارایی، امور مربوط به قیمت‏ گذاری نفت و اوپك برعهده گرفت و به ‏طور مستقیم با شاه در ارتباط بود. در این سمت بود كه با مسئله نفت آشنا شد و نمایندگی ایران در مجامع بین‌ المللی درمورد تولید و قیمت نفت به او سپرده شد. تدریجاً در این مقام شهرت زیادی در دنیا به دست آورد. در سال 1352 ه.ش ریاست جلسات اوپک در تهران را بر عهده داشت.
در سال 1354 ه.ش، به همراه دیگر وزرای نفتی جهان در کنفرانس اوپک در وین توسط کارلوس شغال مارکسیست گروگان گرفته شد و سرانجام با وساطت جهانی و پرداخت پول پس از دو روز آزاد شد.

معاون

وزارت بهداری ایران (دوره پهلوی)

( از ۱۳۳۴ه.ش. تا ۱۳۳۷ه.ش. )
دكتر جهانشاه صالح درسال 1334 ه.ش جمشید آموزگار را به معاونت خود در وزارت بهداری برگزید و جمشید آموزگار سه سال در سمت معاونت وزارت بهداری بود،


گرایشات


دبیرکل

حزب رستاخیز ایران

( از ۱۳۵۵ه.ش. تا ۱۳۵۷/۰۷ه.ش. )
در سال 1355 ه.ش به جای هویدا به دبیرکلی این حزب منصوب شد و در مهرماه 1357 ه.ش استعفا کرد.


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور ایالات متحده آمریکا


آموزگار در اوج انقلاب بخاطر بیماری همسر آلمانی خود کشور را به قصد آمریکا ترک کرد و به ایالت فلوریدای امریكا رفت‌، سپس در ایالت میامی نزد پدر زن خود مقیم شد و به همراه برادرش جهانگیر آموزگار كه مدتی مسئولیت ریاست هیئت نمایندگی اقتصادی ایران در امریكا را به عهده داشت‌، شركت ساختمانی تأسیس كرد.


روابط خانوادگی


نام پدر


جمشید آموزگار

تاریخ تولد ۱۳۰۲ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور ایران

done in 0.0589 seconds