آخرین ویرایش : October 20, 2013

خسرو اقبال

تاریخ تولد ۱۲۹۱ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • خسرو اقبال از اوایل دهه 1320ش وارد عرصه فعالیت سیاسی و حزبی شد و با پایه گذاری حزب پیکار و تأسیس چند روزنامه حزبی چند سالی در امور سیاسی فعال بود.
  • او اواسط دهه 1320ش به تدریج از مسائل و فعالیتهای سیاسی فاصله گرفت و در عرصه های حقوقی و نهایتاً اقتصادی و تجاری فعالیتهایش را پی گرفت.
  • تا هنگام پیروزی انقلاب اسلامی در امور تجاری و بازرگانی موفقیت چشمگیری پیدا کرد. در آستانه پایان عمر رژیم پهلوی به خارج از کشور رفت و کماکان فعالیتهای موفق اقتصادی و تجاری.اش را پی گرفت.

done in 0.0531 seconds