آخرین ویرایش : October 21, 2013

آوانس ماسئیان

معروف به : مساعد السلطنه

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۵ه.ش. تا ۱۳۰۶ه.ش. )
نماینده ارامنه در دوره ششم مجلس

وزیر مختار

سفارت ایران در آلمان (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۱ه.ش. تا ۱۲۹۴ه.ش. )
در 1912م به وزیرمختاری در برلین رسید ولی در1915م که جنگ جهانی اول آغاز شده بود، از آن رو که آلمانی ها به علت ارمنی بودن آوانس خان به او خوشبین نبودند تغییر سمت او را از دولت ایران خواستند و دولت ایران، آوانس خان را به تهران فرا خواند.

سفارت ایران در انگلستان

( از ۱۳۰۶/۰۶ه.ش. تا ۱۳۰۸/۰۶ه.ش. )
در شهریور 1306 ه.ش، به وزیرمختاری ایران در لندن منصوب گشت. این مأموریت پس از آن صورت گرفت که دولت شوروی ژاک داوتیان ارمنی را با سمت سفیر به ایران فرستاد و انگلیسی ها برای اینکه ارمنیان را به سوی خود جلب و تعادلی در افکار آنان پدید آورند، به دولت ایران فشار آوردند که آوانس خان را به لندن بفرستد. آوانس خان تا شهریور 1308 ه.ش در لندن انجام وظیفه می کرد.

سفارت ایران در ژاپن

( از ۱۳۰۹/۰۴ه.ش. تا ۱۳۱۰/۰۵ه.ش. )

نایب سفارت

سفارت ایران در روسیه

( ۱۲۷۲ه.ش. )
نیابت دوم سفارت سنت پترزبورگ به هنگام جلوس نیکلا امپراطور روسیه

سفارت ایران در انگلستان (دوره قاجار)

( ۱۲۷۵ه.ش. )
نیابت سفارت لندن در جشن 60 ساله سلطنتی ملکه بریتانیا

سفارت ایران در آلمان (دوره قاجار)

( از ۱۲۷۹ه.ش. تا ۱۲۸۵ه.ش. )
نایب اول سفارت

کارمند

اداره انطباعات و دارالترجمه شاهی

( از ۱۲۶۳ه.ش. تا ۱۲۶۹ه.ش. )
مترجم انگلیسی و فرانسه در وزارت انطباعات


آوانس ماسئیان

تاریخ تولد ۱۲۴۱ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۱ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • اوانس (هوانس) در کوچه ارامنه، محله شاه عبدالعظیم تهران دیده به جهان گشود. پدر وی زورنی ماسحیان (زرگر و جواهر ساز) و مادرش آنا یرواندیان بود.وی تحصیلات خویش را ابتدا در تهران و سپس در پاریس به پایان رساند.
  • پس از بازگشت به ایران ابتدا سمت مترجمی یافت و در سال اخر سلطنت ناصرالدین شاه ریاست اداره ترجمه وزارت خارجه را بر عهده گرفت. در 1285 ه.ش نماینده ایران در کنفرانس تلگراف بی سیم و سال بعد نماینده ایران در کنفرانس حفظ الصحه بود.
  • از محمدعلی شاه لقب مساعد السلطنه گرفت و پس از فتح تهران، مدتی ریاست دفتر ناصرالملک نایب السلطنه را به عهده داشت، سپس به عنوان وزیرمختار ایران به سفارت برلین رفت.
  • آوانس خان فعالیت چشمگیری نیز در عرصه ادبیات داشته و به عنوان یکی از بهترین مترجمین آثار شکسپیر شناخته شده است. از وی به عنوان چهره ی درخشان ترجمه ی معاصر زبان ارمنی یاد می گردد. وی همچنین آثاری چند به زبان فارسی ترجمه کرده است. از جمله کارهای وی می توان به ترجمه 15 از اثر شکسپیر به زبان ارمنی و همچنین سفرنامه برادران شرلی اشاره کرد.
  • ماسحیان فعالیت مطبوعاتی نیز داشت، در سال 1273 ه.ش روزنامه ی "شاویق" را تاسیس نمود که تا سال 1276 ه.ش  سردبیری آن را به عهده داشت.
  • هوانس خان ماسحیان سال 1310ه.ش به تهران فراخوانده شد و در راه بازگشت، در شهر خاربین منچوری درگذشت و مقبره وی هم اکنون در کلیسای مریم مقدس در خیابان میرزا کوچک خان جنگلی تهران قرار دارد.

done in 0.0704 seconds