آخرین ویرایش : October 21, 2013

حبیب الله هویدا

معروف به : عین الملک

مناصب و مشاغل


کنسول

کنسولگری ایران در دمشق (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۷ه.ش. تا ۱۳۰۴ه.ش. )
عین الملک به عنوان یک بهائی متعصب در دمشق ( که در آن زمان کارهای کنسولی ایران در فلسطین را هم انجام می داد) به تبلیغ فرقه بهائیت می پرداخت و آزادانه با پیروان این جریان در رفت و آمد بود.

کاردار

سفارت ایران در عربستان سعودی

( از ۱۳۰۹ه.ش. تا ۱۳۱۲ه.ش. )
در خرداد 1308 ه.ش. اولين مراوده رسمى ديپلماتيک ميان ايران و حکومت عبدالعزيز صورت گرفته و در شهريور همين سال، معاهده دوستی ميان ايران و حجاز امضا و در فروردين سال 1309 ه.ش حبيب الله هويدا با عنوان نماينده ايران و با سمت کاردار وارد جدّه مى شود.

مدیر

وزارت خارجه ایران (دوره قاجار)

( از ۱۲۹۱ه.ش. تا ۱۲۹۷ه.ش. )
در سال 1291 ه.ش به معاونت اداره تابعیت رسید. مدتی بعد ریاست این اداره را برعهده گرفت و مدتی هم رییس اداره ترجمه شد.

نویسنده

روزنامه رعد امروز (چاپ ایران)


از اعضای تحریریه روزنامه رعد به سردبیری سیدضیاءالدین طباطبایی بود.


روابط خانوادگی


نام پسر


تاریخ تولد ۱۲۵۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۴ه.ش.
محل تولد شهر شیراز
ملیت کشور ایران
پیرو فرقه بهاییت

توضیحات بیشتر:
  • پدرش میرزا رضا قناد شیرازی که اصالتش به قراباغ می رسید، از پیروان میرزا حسینعلی نوری بود که به عکا مهاجرت کرد و پیشخدمت شخصی حسینعلی نوری بهاء الله شد و بعدتر به پسرش عباس افندی نیز خدمت کرد و چون مورد تمجید عباس افندی قرار گرفت، نام خانوادگی ممدوح را انتخاب کرد.
  • حبیب الله در شیراز زبان های انگلیسی و فرانسه را آموخت و وارد خدمت وزارت خارجه شد و در سال 1287 ه.ش در اولین ماموریت سیاسی اش به کنسولگری ایران در قاهره رفت و نشان سرهنگی گرفت. دو سال بعد به ایران بازگشت و به تشکیلات سردار اسعد بختیاری  پیوست.
  • در وزارت امور خارجه پیشرفت کرد و به معاونت اداره تابعیت رسید. مدتی بعد ریاست این اداره را برعهده گرفت و مدتی هم رییس اداره ترجمه شد. مدتی کنسول ایران در ازمیر و تاشکند بود. از موافقان قرارداد 1919 م بود و حامیان دولت وثوق الدوله بود.
  • پس از جنگ جهانی اول، کنسول ایران در شامات شد. پس از انقراض قاجاریه به ایران فراخوانده شد. چند سال بعد اولین دیپلمات ایرانی در عربستان شد. در 1314 ه.ش در راه حجاز به دست افراد مسلح کشته شد؛ جسدش را به بیت المقدس برده و دفن کردند.
  • عین الملک آثار چندی به زبان فارسی نگاشته و یا ترجمه کرده است. از آثارش ترجمه «شقایق الملوک یا اسرار سلطانی دربار شاهی»؛ «پسر پاردایان» اثر میشل زواگو، ترجمه «داستان آدم جدید» از نیکلا حداد، ترجمه «روکامبول» و ترجمه «مهر فرزندی» نوشته آدولف وامزی. در نخستین کنگره نویسندگان ایران که در 4 تیرماه 1325 ه.ش در انجمن ایران و شوروی تشکیل شد، به عنوان مترجم برجسته انتخاب شد.

done in 0.0742 seconds