آخرین ویرایش : October 29, 2013

زهرا خانوم تاج السلطنه

حوادث مهم زندگی


مشارکت در

انقلاب مشروطه ایران


تاج‌السلطنه به عضویت انجمن‌های متعددی درآمد که به وسیله زنان تشکیل شده بود. او که تحت‌تاثیر افکار و تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی نوین غربی قرار داشت، به طور گسترده‌ای در انجمن‌های سیاسی زنان مشروطه‌طلب و تجددخواه شرکت کرده و برای پیشبرد حقوق و مطالبات زنان در جامعه تلاش و فعالیت می‌کرد. نخستین تشکل و انجمنی که او در آن به عضویت درآمد، انجمن حریت نسوان بود که از انجمن‌های نیمه‌سری زنان به شمار می‌آمد. او را از نخستین زنانی دانسته‌اند که با صراحت از آزادی زن و برابری حقوق زن و مرد در ایران سخن گفته و با شکستن مرزها، به انتشار عقاید خود پرداخت.


آثار


نویسنده

کتاب "خاطرات تاج السلطنه"


این کتاب به سبب اطلاعات روشن آن دربارة پنج سال آخر سلطنت ناصرالدین شاه و دربار ناصری و مظفری با ارزش است . همچنین به رویدادهای مهمی مانند واقعة رژی ، قتل ناصرالدین شاه ، غارت خزانه پس از او، سلطنت مظفرالدین شاه ، نقش سیدجمال الدین اسدآبادی و امین السلطان اشاره های سودمندی دارد و عقاید نویسنده در این کتاب ، وسعت اطلاعات او را نشان می دهد؛ وی از مشروطیت ، حقوق زنان ، آزادی ، مساوات و قانون دفاع کرده است.


روابط خانوادگی


نام پدر


تاریخ تولد ۱۳۰۱ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۴ه.ق.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن گورستان ظهیرالدوله در تهران

توضیحات بیشتر:
  • تاج السلطنه، دوازدهمین دختر ناصرالدین شاه بود، مادرش، توران السلطنه، از خاندان قاجار و همسر غیردایم ناصرالدین شاه بود.
  • در هفت سالگی به مکتب رفت.او علاوه بر تسلط بر زبان فارسی، عربی و فرانسه را نیز به خوبی می‌دانست.
  • در 1311 او را به زوجیّت حسن خان سردار شجاع ، پسر شجاع السلطنه ، درآوردند. بی بندوباری و رفتارهای ناپسند همسرش، موجب بروز اختلاف میان آن دو شد. تاج السلطنه نیز، که در میان اعیان و اشراف به زیبایی شهرت داشت ، بتدریج بی بندوبار شد.
  • در 1317 مظفرالدین شاه ، شجاع السلطنه را به پیشکاری آذربایجان برگزید و تاج السلطنه نیز همراه او رفت ، اما پس از مدتی به تهران بازگشت و از میرزاعبداللّه ، ردیف نواز و نوازندة مشهور تار، نواختن تار را بخوبی فراگرفت. پس از پیروزی انقلاب مشروطه، سردار شجاع ــ که از مخالفان سرسخت مشروطیت بود ــ او را ترک کرد و به روسیه گریخت. وی دارای سه فرزند بود.
  • در 1323 تاج السلطنه بر آن شد که با فروش جواهرات و به کمک یک زن فرنگی و دو تن از نوکران خود به اروپا برود، اما پدرشوهرش تصمیم او را به اطلاع ولیعهد رسانید و ولیعهد او را تحت نظر قرار داد. تاج السلطنه در 1326 ه.ق با قوللرآقاسی باشی، برادرزاده پاشاخان سرتیپ امیربهادر ازدواج کرد. چون گفته می شد که این ازدواج به تحریک انجمنِ نسوان صورت گرفته است، امیربهادر، قوللرآقاسی را از مقام خود خلع کرد.
  • تاج السلطنه در 1335 ه.ق پس از درگذشت پدرشوهرش ، اموال او را تصرف کرد و از این رو با امیربهادر اختلاف پیدا کرد. بنا بر تعدادی از منابع، پس از آن با رکن السلطنه ازدواج کرد اما این ازدواج هم دیری نپایید و پس از جنگ جهانی اول، مجرد بود.
  • او از نخستین زنانی بود که با چهره گشوده در مجالس ظاهر شد. وی به دلیل یأس از محیط آلودة اشرافی سه بار اقدام به خودکشی کرد. عارف قزوینی در ابیاتی او را ستوده است. این شاهزاده تجددگرا و منتقد حکومت و جامعه، سرانجام در اول ذیقعده 1354 ه.ق / 1314 ه.ش در 53 سالگی درگذشت و بنا به وصیت وی، در گورستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد.

done in 0.028 seconds