آخرین ویرایش : November 26, 2013

علیرضاخان قوانلو قاجار عضدالملک

مناصب و مشاغل


نایب السلطنه

حکومت قاجار

( از ۱۳۲۷/۰۷ه.ق. تا ۱۳۲۸/۰۹ه.ق. )
پس از عزل محمدعلي شاه با توجه به صغر سن احمدشاه، عضد الملک که ایلخان قاجار بود، در 26 تير 1288 ه.ش به نيابت سلطنت وي برگزيده شد. عضدالملک از مخالفان جدي اعدام شيخ فضل‌الله نوري بود و پس از اين واقعه دستور داد تا مراسم تعزيتي براي وي برپا دارند.
عليرضاخان عضدالملک چهارده ماه بيشتر در منصب نايب‌السلطنگي برقرار نماند و در شهريور 1289 ه.ش درگذشت.

وزیر

حاکم

منطقه مازندران

( ۱۲۸۸ه.ق. )

ایلخان

ایل قاجار

( از ۱۲۹۰ه.ق. تا ۱۳۲۸ه.ق. )
عضدالملک در 1290 ه.ق « ايلخان» ايل قاجار شد. در جريان واقعه تحريم تنباکو ناصرالدين شاه او را به عنوان واسطه خود براي مذاکره با روحانيون انتخاب کرد و به همين دليل چندين بار با ميرزا حسن آشتياني ملاقات کرد و در دوره سلطنت مظفرالدين شاه منصبي نداشت اما سمت ايلخاني وي موجب مي‌شد تا به عنوان ريش سفيد دربار در مواقع حساس وارد عمل شود. چنانچه در دوره مهاجرت صغراي علما، براي صدور فرمان مشروطه از سوي شاه به عنوان واسطه برگزيده شد.


تاریخ تولد ۱۲۳۸ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۲۸/۰۹ه.ق.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • علیرضاخان فرزند موسی خان و از بستگان مهدعلیا از کودکی در دربار قاجاریه به غلام بچگی و پیشخدمتی مشغول بود. در سال 1275 ه.ق زمانی که ناصرالدین شاه قصد برکناری میرزا آقاخان نوری، صدراعظم خود را داشت علیرضاخان به همراه چند تن دیگر از درباریان، میرزا آقاخان را از این واقعه آگاه کرد و شاه که متوجه این حرکت شده بود دستور تنبیه و اخراج وی را از دربار صادر کرد.
  • با وساطت مهدعلیا، پس از چندی علیرضاخان به دربار بازگشت و در 1278 ه.ق منصب خوانسالاری نیز برعهده وی نهاده شد. در سال 1284ق که سمت پیشخدمت خاصه را داشت شاه وی را مأمور کرد تا خشتهای طلای گنبد امام حسن عسگری را به سامرا حمل کند.  پس از بازگشت از این مأموریت در 1285 ه.ق ملقب به عضدالملک شد و به مُهرداری ناصرالدین شاه نیز ارتقا یافت.
  • عضدالملک در سفرهای عتبات و فرنگستان، شاه را همراهی کرد، در 1288 ه.ق حکومت مازندران برعهده او قرار گرفت و در 1290 ه.ق « ایلخان» ایل قاجار شد. از دیگر مناصب وی وزارت عدلیه بود که در سال 1304ق به آن منصوب شد، گرچه در این خصوص موفق نبود.
  • در جریان واقعه تحریم تنباکو ناصرالدین شاه او را به عنوان واسطه خود برای مذاکره با روحانیون انتخاب کرد.
  • پس از عزل محمدعلی شاه با توجه به صغر سن احمدشاه در 1327 ه.ق به نیابت سلطنت وی برگزیده شد.

done in 0.0335 seconds