آخرین ویرایش : November 26, 2013

علیرضا قره گوزلو

معروف به : بهاء الملک

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت مالیه ایران(دوره قاجار)

( از ۱۳۰۱/۱۱ه.ش. تا ۱۳۰۲/۰۳ه.ش. )
در کابینه مستوفی الممالک

وزارت دادگستری ایران

( ۱۳۲۱ه.ش. )
در کابینه قوام

نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۰۰ه.ش. تا ۱۳۰۲ه.ش. )
نماینده همدان در دوره چهارم مجلس


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

ابوالقاسم خان ناصر الملک


بهاء الملک خواهرزاده ناصر الملک بود.


تاریخ تولد ۱۲۵۹ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۳ه.ش.
محل تولد شهر همدان
محل درگذشت شهر تهران
ملیت کشور ایران
مدفن شهر همدان

توضیحات بیشتر:
  • علی‌رضاخان شخصی تحصیل‌کرده، متین و مُبادی آداب و وطن خواه یاد شده.
  • یک دوره نماینده همدان در مجلس ملی بود و چند ماهی در وزارت مالیه قاجار خدمت کرد.
  • در سال 1307 ه.ش ریاست هیئت نظارت بانک ملی را یافت، و چون زیر بار تحمیلات نرفت، از آن مقام استعفا کرد. 
  • در عهد پهلوی اول قبول منصب و مقام دیگری نکرد، تا آنکه در کابینه ی قوام السلطنه پس از شهریور 1320 ه.ش وزیر دادگستری شد.
  • وی در عین قانون‌دانی و اصولی بودن، شخصی ادب‌دوست هم بود. ترجمه‌ای از آثار مونتسکیو درباره ی رومیان از او به طبع رسیده است.
  • به تاریخ 19 خرداد 1333ه.ش، بدون فرزند درگذشت. پیکرش را به همدان آورده و در آرامگاه خانوادگی (باغ اعتمادیه) به خاک سپردند.

done in 0.0531 seconds