آخرین ویرایش : November 26, 2013

یحیی قره گوزلو

معروف به : اعتماد الدوله

مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت معارف ایران (دوره پهلوی)

( از ۱۳۰۷ه.ش. تا ۱۳۱۱ه.ش. )
در سال 1307 ه.ش در دولت حاج مخبرالسلطنه به عضویت کابینه دعوت شد و وزارت معارف را به عهده او قرار دادند. از همان سال موضوع اعزام سالی یکصد دانشجو به خارج به تصویب و اجرا رسید. تا اواخر سال 1311 ه.ش در همان سمت مستقر بود تا اینکه استعفا و کناره گیری کرد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

دارای رابطه خانوادگی با

ابوالقاسم خان ناصر الملک


ناصرالملک دایی اعتماد الدوله بود.


تاریخ تولد ۱۲۶۱ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۱۶ه.ش.
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • زبان فرانسه را نیکو آموخت، سپس عازم اروپا شد. سالی چند در پاریس به سر برد، علم حقوق و اقتصاد را فراگرفت و لیسانسه شد و به ایران بازگشت. چون مردی غنی و ثروتمند و مالدار بود به دنبال مشاغل سیاسی و اداری نرفت.
  • بیشتر وقت خود را صرف مصاحبت ادباء می کرد. منزل او واقع در خیابان کوشک (حدفاصل فردوسی و لاله زار نو) که باغچه ای بزرگ داشت، مرکز تجمع ادب دوستان و شعراء بود. ادیب پیشاوری سال ها در منزل او با احترام زندگی می کرد.
  • داور در تشکیلات جدید دادگستری، از او دعوت به همکاری کرد و با رتبة نُه قضائی مستشار دیوان عالی کشور شد اما چندان نماند و به وزارت معارف رفت.
  • در سال 1316 ه.ش بدون فرزند درگذشت و بنا به وصیتش در یکی از باغ های خویش در بیرون شهر همدان دفن شد. برادرش علیرضا بعدها این باغ را وقف و تبدیل به بیمارستان کرد.

done in 0.0282 seconds