آخرین ویرایش : December 14, 2013

دارا نورالدین

مناصب و مشاغل


عضو

شورای حکومتی انتقالی عراق (مجلس الحکم)

( از ۲۰۰۳م. تا ۲۰۰۴م. )
نیروهای اشغالگر او را به عنوان عضو کرد در شورای حکومتی انتقالی انتخاب کردند.


تاریخ تولد ۱۹۵۳م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر کرکوک
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:

وی در ژانویه 2005 در انتخابات جمعیت ملی انتقالی شرکت کرده و کرسی نمایندگی جمعیت در مجموعه فهرست "التعالف الکردستانی" را به دست آورد.


done in 0.0444 seconds