آخرین ویرایش : December 14, 2011

محمد جواد مراد نام خاص جاف

تحصیلات


محل تحصیل

کشور دانمارک


لیسانس ریاضی


مناصب و مشاغل


عضو

نیروهای پیشمرگه کردستان عراق


از جمله مسئولان گروههای پیشمرگ خانقین در قیام 1991 کردها بر علیه رژیم بعث بوده است.


گرایشات


عضو

جنبش گوران (کردستان عراق)


از کاندیداهای حزب گوران در انتخابات شوراهای 2008 در دیاله بوده است.

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق

( از ۱۹۸۲م. )


تاریخ تولد ۱۹۵۸م.
محل تولد استان دیاله
شهر خانقین
ملیت کشور عراق
قومیت کرد فیلی
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
در منطقه قلعه چولان دارای پست امنیتی در سالهای 1991 تا 1994 بوده است. از 1994 تا 2005 در دانمارک به عنوان یک فعال سیاسی کُرد حضور داشته است.

done in 0.0323 seconds