آخرین ویرایش : July 7, 2014

سعود عبدالعزیز عبدالرحمان فیصل آل سعود

مناصب و مشاغل


پادشاه

حکومت عربستان سعودی

( از ۱۹۵۳/۱۱/۱۱م. تا ۱۹۶۴/۱۱/۰۲م. )
در 1 نوامبر  1964 علما دین و قضات طی اجتماعی که تشکیل دادند  ، محمد بن ابراهیم آل شیخ ، مفتی عربستان او را عزل و برادرش امیر فیصل را به عنوان پادشاه انتخاب کرد .

ولیعهد

حکومت عربستان سعودی

( از ۱۹۳۳/۰۵/۱۱م. تا ۱۰۵۳/۱۱/۱۱م. )

نخست وزیر

حکومت عربستان سعودی

( از ۱۹۵۳/۱۰/۰۹م. تا ۱۹۵۴/۰۸/۱۶م. )
پس از بیمار شدن ملک عبدالعزیز او به عنوان نخست وزیر برگزیده شد .  و در 16 اوت سال بعد این مقام را به اجبار به برادر خود فیصل واگذار کرد.

حکومت عربستان سعودی

( از ۱۹۶۰/۱۲/۲۱م. تا ۱۹۶۲/۱۰/۳۱م. )
در سال 1960، برای بار دوم خود را به نخست وزیری برمی گزیند. اما پس از دو سال مجددا این مقام را به برادر خود واگذار می کند.

موسس


حوادث مهم زندگی


تبعید به

شهر ژنو

( از ۱۹۶۵/۰۱/۰۶م. )

مهاجرت به

شهر قاهره

( از ۱۹۶۵م. تا ۱۹۶۷م. )
سعود عبدالعزیز آل سعود به دعوت جمال عبدالناصر به مصر مهاجرت می کند. اما پس از بروز جنگ اعراب و اسراییل در سال 1967 مجبور به ترک قاهره می شود.

کشور یونان

( از ۱۹۶۷م. تا ۱۹۶۹م. )
وی از قاهره به یونان نقل مکان می کند و تا پایان عمر در آنجا می ماند


روابط خانوادگی


نام پدر

عبدالعزیز عبدالرحمان فیصل ترکی آل سعود


سعود عبدالعزیز آل سعود پسر دوم عبدالعزیز عبدالرحمان آل سعود بوده است.

نام پسر

طلال سعود عبدالعزیز عبدالرحمان آل سعود


پسر بیست ویکم ملک سعود از مادری به نام فوزه محمد الذيب

عبدالله سعود عبدالعزیز عبدالرحمان آل سعود


چهارمین پسر ملک سعود از مادری به نام فاطمه احمد سلمان الشهراني

نام برادر


سعود عبدالعزیز عبدالرحمان فیصل آل سعود

تاریخ تولد ۱۹۰۲/۰۱/۱۵م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۹/۰۲/۲۳م.
محل تولد شهر کویت
محل درگذشت شهر آتن
ملیت کشور عربستان سعودی
پیرو مذهب وهابیت
مدفن شهر ریاض

توضیحات بیشتر:
  • سعود عبدالعزیز آل سعود سیاست خارجی و علوم سیاسی و دیپلماسی را نزد عبدالله الدملوجی و شیخ حافظ فرا گرفت .
  • وی در دوره حکومنش با منصوب کردن پسرانش در جایگاه های مهم سیاسی و قدرت بخشیدن به خانواده خود موجب نارضایتی برادرانش شد .
  • او 115 فرزند داشت .

done in 0.059 seconds