آخرین ویرایش : May 14, 2012

شیما جمال احمد غنی

معروف به : شیما جمال کوخا

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


مهندسی کشاورزی


گرایشات


عضو

جنبش گوران (کردستان عراق)


از کاندیداهای حزب گوران در انتخابات شوراهای 2008 در دیاله بوده است.

حزب اتحادیه میهنی کردستان (YNK) عراق

( از ۱۹۹۵م. )
عضو سابق حزب اتحادیه میهنی.

سازمان دانشجویی حزب اتحادیه میهنی کردستان

( از ۱۹۹۹م. )
عضو سازمان دانشجویی حزب اتحادیه میهنی کردستان در کرکوک شده است.


تاریخ تولد ۱۹۷۹م.
ملیت کشور عراق
قومیت کرد فیلی
پیرو مذهب شیعه

done in 0.0254 seconds