آخرین ویرایش : August 5, 2014

ناصر المحمد الاحمد الصباح

تحصیلات


محل تحصیل

کشور انگلستان

( تا ۱۹۶۰م. )

دانشگاه ژنو

( تا ۱۹۶۴م. )
لیسانس علوم سیاسی و اقتصاد


مناصب و مشاغل


دیپلمات

نخست وزیر

حکومت کویت

( از ۲۰۰۶/۰۲/۰۷م. تا ۲۰۱۱/۱۱/۲۸م. )

وزیر

سفیر

کارمند


روابط خانوادگی


دارای رابطه خانوادگی با


ناصر المحمد الاحمد الصباح

تاریخ تولد ۱۹۴۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر کویت
ملیت کشور کویت
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی دو فرزند دارد.

done in 0.0345 seconds