آخرین ویرایش : August 5, 2014

جاسم محمد عبدالمحسن الخرافی

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت امور مالیه و اقتصادی کویت

( از ۱۹۸۵م. تا ۱۹۹۰م. )

نماینده

مجلس ملی کویت (مجلس الامة)

( از ۱۹۷۵م. تا ۱۹۸۵م. )
نماینده دوره چهارم و پنجم

مجلس ملی کویت (مجلس الامة)

( از ۱۹۹۶م. تا ۲۰۱۱م. )
نماینده دوره‌های هشتم تا سیزدهم

رئیس

مجلس ملی کویت (مجلس الامة)

( از ۱۹۹۹م. تا ۲۰۱۱م. )


جاسم محمد عبدالمحسن الخرافی

تاریخ تولد ۱۹۴۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور کویت
پیرو دین اسلام

توضیحات بیشتر:
  • وی هفت فرزند دارد.

done in 0.0262 seconds