آخرین ویرایش : December 16, 2011

عصام اکرم منصور خیری فیلی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس ریاضی


مناصب و مشاغل


عضو

کارمند

وزارت صنایع عراق


به عنوان معاون مدیر مشغول به کار است.


گرایشات


عضو

جنبش گوران (کردستان عراق)


از کاندیداهای حزب گوران در انتخابات شوراهای 2008 در بغداد بوده است.


تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر بغداد
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد فیلی
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

وی 19 سال است که فعالیت های سیاسی و مدنی در عراق و کردستان دارد و همینطور دارای مقالات و مصاحبه هایی در زمینه مسائل سیاسی عراق است.


done in 0.0527 seconds