آخرین ویرایش : April 20, 2012

جلال محمد حاج محمد فیلی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق


لیسانس حقوق


مناصب و مشاغل


موسس


گرایشات


عضو

جنبش گوران (کردستان عراق)


از کاندیداهای حزب گوران در انتخابات شوراهای 2008 در بغداد بوده است.


جلال محمد حاج محمد فیلی

تاریخ تولد ۱۹۵۸م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر بغداد
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد فیلی
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

از فعالین سیاسی و حقوق بشر طی سال های اخیر بوده است. وی در حال حاضر بازنشسته است.


done in 0.027 seconds