آخرین ویرایش : August 18, 2014

عبدالله النسور

تاریخ تولد ۱۹۳۹/۰۱/۲۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر السلط
ملیت کشور اردن

done in 0.0579 seconds