آخرین ویرایش : September 8, 2014

حافظ علی سلیمان اسد

تحصیلات


محل تحصیل

آکادمی نظامی حمص

( از ۱۹۵۰م. تا ۱۹۵۵م. )


مناصب و مشاغل


رئیس جمهور

حکومت سوریه

( از ۱۹۷۱/۰۳/۱۲م. تا ۲۰۰۰/۰۶/۱۰م. )

نخست وزیر

حکومت سوریه

( از ۱۹۷۰/۱۱/۲۱م. تا ۱۹۷۱/۰۴/۰۳م. )

وزیر

وزارت دفاع سوریه

( از ۱۹۶۶/۰۲/۱۶م. تا ۱۹۷۱م. )

رئیس

شورای فرماندهی حزب سوسیالیست بعث در سوریه

( از ۱۹۷۰/۱۱/۱۸م. تا ۲۰۰۰/۰۶/۱۰م. )

عضو

شورای فرماندهی حزب سوسیالیست بعث در سوریه

( از ۱۹۶۳/۰۹/۰۵م. تا ۱۹۶۵/۰۴/۰۴م. )

شورای فرماندهی حزب سوسیالیست بعث در سوریه

( از ۱۹۶۶/۰۳/۲۷م. تا ۲۰۰۰/۰۶/۱۰م. )


گرایشات


دبیرکل

عضو

حزب بعث

( از ۱۹۴۷م. تا ۱۹۶۶م. )

حزب بعث سوسیالیسم عربی سوریه

( از ۱۹۶۶م. تا ۲۰۰۰م. )


روابط خانوادگی


نام پسر


تاریخ تولد ۱۹۳۰/۱۰/۰۶م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۰/۰۶/۱۰م.
محل تولد استان قرداحه
محل درگذشت شهر دمشق
ملیت کشور سوریه
مدفن استان قرداحه

done in 0.0343 seconds