آخرین ویرایش : September 15, 2014

عبدالقادر قدوره

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


رئیس

مجلس ملی سوریه ( المجلس الشعب )

( از ۱۹۹۸/۰۲/۱۹م. تا ۲۰۰۰م. )

معاون

وزارت اقتصاد سوریه

( از ۱۹۸۰م. تا ۱۹۸۵م. )

عضو


تاریخ تولد ۱۹۳۵م.
تاریخ درگذشت ۲۰۱۳م.
ملیت کشور سوریه
پیرو دین اسلام

توضیحات بیشتر:
  • در اوایل حکومت حزب بعث 2 بار دستگیر شد و 2 سال را در زندان به سر برد . صلاح جدید او را از حزب بعث اخراج کرد و تا پایان جنگ اعراب و اسرائیل در سال 67 زندانی بود .
  • او دارای 4 فرزند است .

done in 0.0272 seconds