آخرین ویرایش : October 31, 2014

امیل لحود

تحصیلات


محل تحصیل

کالج سلطنتی نیروی دریایی انگلیس

( از ۱۹۵۷م. تا ۱۹۸۶م. )
مهندسی نیروی دریایی

کالج جنگ نیروی دریایی

( تا ۱۹۷۳م. )


مناصب و مشاغل


رئیس جمهور

حکومت لبنان

( از ۱۹۹۸/۱۱/۲۴م. تا ۲۰۰۷/۱۱/۲۴م. )

ژنرال

فرمانده

نیروهای مسلح لبنان

( از ۱۹۸۹/۱۱/۲۸م. تا ۱۹۹۸/۱۱/۲۳م. )

نیروهای مسلح لبنان

( از ۱۹۷۶/۰۱/۰۱م. )

دریابان

نیروهای مسلح لبنان

( از ۱۹۷۴/۰۱/۰۱م. )

عضویت در

نیروهای مسلح لبنان

( از ۱۹۶۲/۰۹/۱۸م. )
ستوان سوم

نیروهای مسلح لبنان

( از ۱۹۶۹/۰۴/۰۱م. )
ستوان


تاریخ تولد ۱۹۶۳/۰۱/۱۲م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر بیروت
ملیت کشور لبنان
پیرو کاتولیک مارونی

توضیحات بیشتر:
  • لحود در سال 1998 رئیس جمهور شد و در همان سال با حزب الله هم پیمان شد . وی نخست وزیر منتخب خود را سلیم الحص برگزید که به این موجب روابط بین او و زفیق حریری دچار تنش بیشتری شد . در طول دوره ریاست جمهوری خود نفوذ بیشتری نسبت به رفیق حریری (نخست وزیر) یا نبیه بری ( رئیس مجلس ) داشت .
  • وی در اوت 2001 در اختیارات اجرایی رئیس جمهور که در« توافقنامه طائف » در سال 1989 مقدر شده بود ، تغییراتی ایجاد نمود و بدون در جریان گذاشتن حریری و دیگر وزرای کابینه دستور دستگیری مخالفان ملی گرا را اعلام نمود .
  • در سال 2004 دوره 6 ساله ی ریاست جمهوری او پایان یافت . سوریه با در نظر گرفتن او به عنوان کلیدی برای نفوذ در لبنان خواستار افزایش دوره لحود بود . تمایل سوریه به افزایش دوره لحود آشفتگی داخلی در لبنان ایجاد نمود . در نهایت حریری و اکثریت اعضای مجلس به افزایش دوره ریاست جمهوری لحود تا سال 2007 رأی دادند ، اگرچه 4 عضو کابینه در 7 دسامبر 2004 برای اعتراض به این اصلاحات استعفای خود را اعلام نمودند .

done in 0.0298 seconds