آخرین ویرایش : November 25, 2014

آمال المعمجی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه مستنصریه بغداد


فارغ التحصیل دانشکده مدیریت و حسابداری

بریتانیا


برای تکمیل تحصیلات عالی و کسب دکتری در رشته برنامه ریزی اقتصادی


مناصب و مشاغل


مدرس


تاریخ درگذشت ۲۰۰۴م.
ملیت کشور عراق
پیرو مذهب شیخیه

توضیحات بیشتر:
  • او در مسیر عزیمت به همراه همکارانش به قتل رسید .
  • وی همسر دکتر اثیر حداد است .
  • وی در دانشگاه های لیبی استاد بود و پس از بازگشت به عراق به عنوان مدرس در دانشگاه المنصور فعالیت کرد .
  • وی در وزارت کارهای عمومی و شهرداری ها مشاور بود .

done in 0.0527 seconds