آخرین ویرایش : November 25, 2014

آمال کاشف الغطاء

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه موصل عراق

( تا ۱۹۷۰م. )
لیسانس رشته داروسازی


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۹۴۴م.
محل تولد شهر نجف
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی داستان نویس و پژوهشگر است ، در سازمان های جامعه مدنی فعال می باشد . در سال 1997 در بغداد و کربلا تدریس حوزوی می کرد . وی در فعالیت های سیاسی مجلس بعد از وقایع 2003  مشارکت داشت .
  • وی رئیس مؤسسه اسلامی زن و کودک بود (2003) و نیز در دوره اول  2005  نامزد عضویت در انجمن ملی و عضو مرکز مطالعات استراتژیکی «ثقلین» 2003 بود .
  • وی دختر علامه شیخ علی کاشف الغطاء نوه شیخ محمد حسین آل کاشف الغطاء است .
  • از دیگر تألیفات وی چاپ چند پژوهش در نشریات را می توان نام برد .

done in 0.1147 seconds