آخرین ویرایش : November 25, 2014

آمنه صبری مراد

تاریخ تولد ۱۹۲۳م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی پزشک و پژوهشگر است . در مراکز پزشکی متعدد فعالیت داشته است که آخرین آنها مدیر بیمارستان حریری در بغداد تا سال 1970 بود .وی در حوزه تخصصی خود از شهرت بسیاری برخوردار بود تا جاییکه در اسناد پزشکی دانشگاه دوبلین از وی یاد شده است .

done in 0.052 seconds