آخرین ویرایش : November 30, 2014

ابتسام محمد العانی

مناصب و مشاغل


مدرس

دانشگاه علوم تربیتی عراق


مدرس تکنیک های تربیتی _1990


تاریخ تولد ۱۹۵۳م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی در کنفرانس توسعه شیوه های دانشکده های علوم تربیتی در سال 1987 شرکت داشت و نیز در سومین کنفرانس علمی در زمینه یکسان سازی شیوه های تدریس و آموزش دانشگاهی شرکت داشت . او از مرکز عربی تکنیک های آموزش مدال قدر دانی دریافت کرد .

done in 0.0493 seconds