آخرین ویرایش : November 30, 2014

ابتسام مرهون الصفار

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۶۳م. )
لیسانس زبان و ادبیات عرب

دانشگاه بغداد عراق

( تا ۱۹۶۶م. )
فوق لیسانس زبان و ادبیات عرب

دانشکده ادبیات دانشگاه قاهره

( تا ۱۹۷۲م. )
کسب دکتری


مناصب و مشاغل


مدرس

کارمند

دانشگاه بغداد عراق


  • کارمند با مدرک پیش دانشگاهی در کادر ریاست دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد -1962
  • انتقال از کادر ریاست دانشکده ادبیات به دانشسرای مطالعات عالی اسلامی و فعالیت به عنوان ناظر در آنجا -1963
  • معون ناظر در دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد 1966-1963
  • دستیار در دانشگاه بغداد-1967

دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد

( از ۱۹۷۳م. تا ۱۹۷۵م. )
رئیس قسمت زبان عربی(المختلط)

دانشکده تربیت معلم دختران


رئیس گروه زبان -1976

دانشکده تربیت معلم دختران

( از ۱۹۹۰م. تا ۱۹۹۵م. )
رئیس قسمت زبان عربی


آثار


نویسنده

"التعابیر القرآنیه و البئید العربیه فی مشاهد القیامة"


  • عنوان رساله دانشگاهی -1968
  • بغداد مطعبه النعمان

"اثر القرآن فی الادب العربی فی القرن الاول الهجری"


عنوان رساله دکتری

"ثقافة ابی تمام من خلال شعره"


1971

" التعاز بی لآ لی الحسن المدائنی "


تحقیق با مشارکت دکتر ارشاد بدری محمد فهد - بغداد الارشار 1972

" صور من الحضارة العربیه الاسلامیه "


به همراه بدری محمد فهد -بغداد1973

"ثقافة ابی تمام من خلال شعره"


بغداد 1975

"الامالی فی الادب الاسلامی"


1991

پژوهشگر


تاریخ تولد ۱۹۴۰م.
محل تولد شهر نجف
ملیت کشور عراق

done in 0.0456 seconds