آخرین ویرایش : December 16, 2011

وسام عبدالعزیز مراد ربیعی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس مهندسی


مناصب و مشاغل


عضو

کمیسیون دولت موقت در زمینه احقاق حقوق اقلیتها در عراق


از اعضای فعال کمیسیون دولت موقت در زمینه احقاق حقوق اقلیتها در عراق


گرایشات


عضو

جنبش گوران (کردستان عراق)


از کاندیداهای حزب گوران در انتخابات شوراهای 2008 در بغداد بوده است.


وسام عبدالعزیز مراد ربیعی

تاریخ تولد ۱۹۷۹م.
محل سکونت شهر بغداد
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق
قومیت کرد فیلی
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

به عنوان مترجم با برخی از ارگان های دولتی عراق همکاری می کند. شاغل در یک شرکت مهندسی


done in 0.0545 seconds