آخرین ویرایش : December 2, 2014

ابراهیم احمد النوری


توضیحات بیشتر:
  • او تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در فلوجه استان الانبار گذران و برای تکمیا تحصیلا پیش دانشگاهی به بغداد رفت . وی در سال 1965 از دانشکده پزشکی فارغ التحصیل شد و از دانشکده پزشکی اطفال در انگلیس تخصص اطفال کسب نمود .
  • او رئیس سندیکای پزشکان عراق ، مدیر مرکز بهداشت بین الملل و در اتحادیه پزشکان عرب فعال بود .

done in 0.0273 seconds