آخرین ویرایش : December 2, 2014

ابراهیم أحمد راشد سامرائی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه سوربن فرانسه


کسب درجه دکتری با عنوان پایان نامه «الجموع فی القرآن مقارنة بصنیع الجموع فی اللغات السامیة» 1956


مناصب و مشاغل


عضو

مدرس

دانشکده ادبیات دانشگاه بغداد

( از ۱۹۵۶م. )
مدرس زبان های سامی (عبری و سریانی)

دانشگاه کویت

( از ۱۹۷۲م. تا ۱۹۷۳م. )

دانشگاه اردن

( از ۱۹۸۲م. تا ۱۹۸۷م. )

دانشگاه صنعاء

( از ۱۹۸۷م. تا ۱۹۹۶م. )


آثار


نویسنده

کتاب "تعابیر اوربیة فی العربیه الحدیثة"


1959

کتاب "الاعلام العربیة"


(مطالعه ای زبانی اجتماعی) بغداد

کتاب "المکتبه الأهلیة"


1964

کتاب "اصول اللغة العامیة البغدادیة"


1965

کتاب "الأب انستاس ماری الکرملی و آراؤه اللغویة"


القاهره معهد البحوث و الدراسات العربیة سنة 1997 م

کتاب "الأعلام العربیة ، بحث فی اسماء الناس"


بیروت دارالحداثة للطباعة و النشر 1990

کتاب "التذکرة الیمینة"


بیروت دار ابن زیدون 1997

کتاب "فی المصطلح الاسلامی"


بیروت دارالحداثة 1990

کتاب "قطوف و نوادر"


بیروت دارالجیل امان

کتاب "مکتبه المحتسب"


1985

کتاب "لغة الشعربین حبیبین"


بیروت دارالثقافة 1969

کتاب "اللغة و الحضارة"


بیروت المؤسسة العربیه للدراسات و النشر 1977

کتاب "مباحث لغویة"


بغداد ،  جامعة بغداد 1970

کتاب "من أسالیب القرآن"


امان ، دارالفرقان 1984

کتاب "من حدیث السنین-سیرة ذاتیة"


بیروت دارالبیارق امان دار عمار 1998

کتاب "نصوص و دراسات عربیة و أفریقیه فی اللغة و التاریخ و الأدب"


بغداد وزارة الاعلام مدیریة الثقافة العامة

مترجم

" التوفیق بین الدین و الفلسفه عند الفارابی "


ترجمه از انگلیسی و فرانسه _لویس ژاردیه بغداد ، وزارة الاعلام 1975(مهرجان الفارابی)

"خطط البصرة و بغداد"


ترجمه از انگلیسی و فرانسه _ لویس ماسینیون بیروت المؤسسة العربیة للدراسات و النشر 1981

"محاضرات فی تاریخ الیمن و الجزیرة العربیة قبل الاسلام"


ترجمه از انگلیسی و فرانسه _اغناطیوس غویدی بیروت دارالحداثة 1986

"من دراسات المستشرقین"


ترجمه از انگلیسی و فرانسه _ امان دارالفکر للنشر و التوزیع 1985


تاریخ تولد ۱۹۲۰م.
تاریخ درگذشت ۲۰۰۱م.
محل تولد شهر عماره
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • او تحصیلات سنتی را با مطالعه قرآن کریم در عماره آغاز کرد ، پس از آن ابتدایی و دبیرستان و در نهایت فارغ التحصیلی دارالمعلمین ابتدایی در شهر اعظمیه سال 1942 را گذراند . او به فرانسه رفت و در دانشگاه های پاریس به فراگیری زبان سامی پرداخت .
  • او در دانشگاه های بغداد ، تولسن و کویت تدریس کرد و همچنین استاد ترددی در دانشگاه های بیروت ، خرطوم و طرابلس غربی (لیبی) ، الجزایرو آکادمی مطالعات عربی تابع مجمع کشورهای عربی در قاهره بود . او چهار مرتبه بین سال های 1975_1965 به مدت یک ماه در آکادمی دنیای عرب در پاریس مشغول بود .
  • شهرت وی در زمینه اصلاحات زبانی و بررسی و پژوهش های وی پیرامونن فقه اللغة و زبان های سامی است ، وی تلاش های زیادی را در زمینه زبان و شکل گیری زبان فصیح عربی به کار بست .
  • از پژوهش های وی « اعلام الوری فیها نسب الی سامراء» لندن دارالحکمة 1994 ، «سباء المقالة الفاطمیة فی نقض الرسالة العثمانیة» ابن طاووس جمال الدین أحمد بن موسی امّان دارالفکر للنشر و التوزیع 1985 ، «التعریب و المعرب ، و هو المعروف بحاشیة بی بری علی کتاب المعرب» ابی منصور الجوالیقی بیروت مؤسسة الرساء 1985 ، «دیوان ابن الفارض » امّان دارالفکر للنشر و التوزیع 1985 ، «دیوان أبوفراس الهمدانی (ت357ه) » امّان دارالفکر للنشر و التوزیع 1983 ، «دیوان محمد مهدی الجواهری » تحقیق ابراهیم السامرائی ، «دیوان القطامی [تحقیق بالاشتراک مع أحمد مطلوب] »بیروت دارالتقافه 1960 ، «رسائل فی اللغة» بغداد مطعبة الارشاد 1964 ، «نزهة الألباء فی طبقات الأدباء» ابو البرکات کمال الدین عبدالرحمن بن محمد بن الأنباری (577ه) بغداد 1959 ، «کشف النقاب عن الأسماء و الألقاب» حافظ أبی الفرج عبدالرحمن بن علی الجوزی (ت597ه) بیروت دارالجیل ، «یفعول» رضی الدین الحسن بن محمد الصاغانی (ت650 ه/1252م) البقرة دارالطباعة الحدیثه 1960 را می توان نام برد .

done in 0.0469 seconds