آخرین ویرایش : December 9, 2014

ابراهیم الحسن

تاریخ تولد ۱۸۹۸م.
تاریخ درگذشت ۱۹۸۲م.
محل تولد شهر تکریت
محله «القلعه»
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی شیخ عشیره «البیکات» و «آلبو ناصر» در تکریت و برخی دیگرر از نواحی عراق بود . وی رهبری دو عشیره را در سال 1969 بعداز وفات شیخ «ندا الحسین» رهبر سابق آلبو ناصر به دست گرفت ف او از قوی ترین رهبران عشیره بود که مقام و منزلت شیوخ «البیکات» و «آلبو ناصر» را به خانواده خود « آل خطاب » پیوند زد که معروف به مشی قهرمانانه در سراسر مناطق صحرائی و روستایی تکریت بودند .
  • وی در پشتیبانی از صدام حسین در دوران حکومت عبدالکریم قاسم (1963_1958) نقش مهمی داشت . او در واقعه «الردة التشرینیة» در 18 نوامبر 1963 مشارکت داشته و نیز در پشتیبانی از انقلاب 17 جولای 1968 فعال بود .

done in 0.0406 seconds