آخرین ویرایش : December 9, 2014

سید ابراهیم بن سید عاصم بن سید ابراهیم بن صبغة الله ابراهیم بن حیدر(ابراهیم الحیدری)

مناصب و مشاغل


وزیر

نماینده

عضو

مجلس مؤسسان عراق

( از ۱۹۲۴م. )


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۸۶۶م.
تاریخ درگذشت ۱۹۳۱م.
محل تولد شهر اربیل
محل درگذشت شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • او نزد بزرگان خانواده خویش شاگردی کرد و چند اجازه علمی اخذ نمود .
  • وی فقیه و مورخ و در شهر خود قاضی بود ، مسئولیت ها و وظائف اداری متعدد در استانبول و جده به عهده داشت . او در دانشسراهای عثمانی مدرس بود و وظیفه «شیخ الاسلام» را به عهده دار شد و سپس در ایام وزارت رضا پاشا از آن کناره گیری کرد ف به دلیل اینکه فتوای وی مبنی بر تکفیر مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) به خاطر دعوت وی به انقلاب علیه خلیفه مسلمانان از سوی رضا پاشا رد شد .
  • وی در مجالس علما به سبب دانش فراوان در موضوع فلسفه و تاریخ مشارکت پیوسته داشت . نظم شعر به زبان های عربی ، فارسی ، کردی و ترکی داشت .
  • اصل خانواده وی از سرزمین حجاز می باشند که بعدها به عراق مهاجرت کردند .
  • از فرزندان او داود الحیدری است که مناصب عالی رتبه ای را در حکومت عراق عهده دار شد .

done in 0.0494 seconds