آخرین ویرایش : December 14, 2014

ابراهیم الدبو

تاریخ تولد ۱۹۳۷م.
محل تولد استان الانبار
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی خطیب و امام وزارت اوقاف است و در پژوهش های فقهی در دوره های مجمع فقه اسلامی و همچنین در کنفرانس های خارطوم و اردن ، به منظور بررسی جوانب مهم اقتصادی در اسلام مشارکت کرده است .
  • همچنین به مطالعه علوم دینی در شاخه های مختلف آن توجه می کرد .

done in 0.0337 seconds