آخرین ویرایش : December 14, 2014

ابراهیم الدروبی

تاریخ تولد ۱۸۹۵م.
تاریخ درگذشت ۱۹۵۹م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی نویسنده و در زمینه نسخه های خطی شاغل بود ، او علاقه مند در زمینه استنتاخ و باز نویسی نسخه های خطی قدیمی بود .
  • وی در دادگاه های شرعی بغداد منشی بود .
  • او در مجلس نماینده بود .

done in 0.0239 seconds