آخرین ویرایش : December 16, 2014

ابراهیم الراوی الرفاعی


توضیحات بیشتر:
  • بنابر روایتی تاریخ درگذشت وی 1954 می باشد .
  • او نویسنده ، متصوف و رئیس بزرگان آل شیخ رجب است ، وی همچنین شیخ طریقت رفاعیه می باشد .
  • وی علوم دینی را در مدارس شهر الانبار و در محضر علمای دین خواند ، سپس برای ادامه تحصیل به بغداد رفت و علوم عقلی و نقلی را نزد علامه عبدالله افندی الفیضی و علامه یحیی خضر افندی فراگرفت .پس از آن به شام سفر کرد و در محضر علمای انجا تلمذ نمود ، سپس در عراق تحصیلات فقهی خود را نزد علامه عبدالوهاب النائب ادامه داد .
  • وی مدرسه ای برای تعلیم علوم دینی تأسیس نمود و نیز تکیه ای را به عنوان مدرسه تصوف اسلامی و برای برگزاری مجالس یادبود و سخنرانی برپا کرد .
  • وی آرامگاه سید احد رفاعی ، رهبر طریقت رفاعیه را تجدید بنا نمود و در اماکن بسیاری به خصوص در مسجد سید سلطان علی به تدریس علوم دینی پرداخت ، علاوه بر این به تألیف در زمینه های مختلف دینی و پژوهشی اهتمام ورزید .
  • وی شاعری سوفی  مسلک بود و به خاطر نقش ارشادی و علمی اش مدال هایی از جمله مدال های حرمین شرفین ، مدال سوم عثمانی و مدال استانبول را دریافت کرد .

done in 0.0625 seconds