آخرین ویرایش : December 16, 2014

ابراهیم السماوی

تاریخ تولد ۱۸۷۵م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۳م.
محل تولد استان بابل
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی در منطقه العلی از توابع ذی کفل استان بابل دیده به جهان گشود .نسب وی به شاخه «الطرفه»از عشیره آل بوخلیل از قبیله خفاجه قیس عیلان عدنانی می رسد ، او دارای سه فرزند به نام های خلیل ، اسماعیل و حاتم است .
  • او شیخ عشیره های خفاجه و حلّه بود ، او احساسات کشاورزان را علیه اشغالگران بریتانیایی تحریک کرد و به دفاع از فتوای علمای دینی به منظور مبارزه با انگلیس پرداخت ، او سلاح بسیاری را در درگیری های «رارنجیه» حلّه به غنیمت گرفت و پیش از آن در جنگ بصره به رهبری علامه شهید سید محمد سعید الحبوبی مشارکت کرد ، او همچنین در انقلاب نجف و در هم شکستن محاصره جبهه کوفه و نجف به همراه صفوف عشایر بنی حسن و العوابد و آل فتله مشارکت نمود .
  • وی پس از شکست انقلاب به زندان انگلیس افتاد و حکم اعدام وی صادر شد ، اما این حکم اجرا نشد .
  • عشایر منطقه فرات به وی لقب «فریضة العشاعر» را دادند ،وی دارای دیوان عشایری است ، وی از دوران جوانی رویای رهبری عشایر خفاجه را داشت تا اینکه ریاست عشایر فرات را درنظر گرفت .
  • پس از فوت او ریاست عشیره به برادر وی منصور السماوی که او نیز شخصیت عشایری مقتدری بود رسید .

done in 0.0211 seconds