آخرین ویرایش : December 16, 2014

ابراهیم العبدالله

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس نمایندگان عراق

( از دهه ۱۹۴۰م. )
در اواخر دهه

مجلس نمایندگان عراق

( از دهه ۱۹۵۰م. )
اوایل دهه


تاریخ تولد ۱۸۸۹م.
تاریخ درگذشت ۱۹۶۹م.
محل تولد استان واسط (کوت)
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • او مقدمات خواندن و نوشتن را نزد معلمان خصوصی در دیوان پدرش فراگرفت .
  • وی شیخ عشیره آل یوسف از قبیله شیبانی عدنانی بنی رکاب است .او رهبری عشیره خود را پس از پدرش در سال 1915 و در شرایط جنگ علیه بریتانیا با سایر عشایر فرات میانی بر عهده گرفت .
  • وی در مبارزه علیه انگلیس با فرماندهی «علامه شهید محمد سعید الحبوبی» 1915 شرکت کرد .
  • وی در کنفرانس عشایر منعقد در منطقه «المصیفی» با حضور بزرگان عشایر مانند شیخ موحان الخیر الله ، شیخ مزعل الحمیده ، شیخ محمد الشلال ، شیخ سلمان الشریف ، شیخ خیون العبید ، شیخ صکبان العلی ، سید عبدالمهدی المنتفکی و سید دخیل الفیاض شرکت نمود .
  • وی رهبری هزاران داوطلب از عشیره خود در انقلاب استقلال عراق را به عهده گرفت . او برای مبارزه با نیروهای مهاجم و تحت نظر قرار دادن حرکات آنها ، مدتی را در ناصریه گذراند و به همراه شیخ مزعل الحمیده و شیخ محمد الشلال یک حصار دفاعی را در روستاهای ناصریه ترتیب دادند .
  • وی در اواخر دهه چهل نماینده مجلس نمایندگان از سوی بنی رکاب بود .
  • او در مجلس به ابراز نظرات جسورانه خود به منظور تحقق آرزوهای کشاورزان فقیر پرداخت .

done in 0.0245 seconds