آخرین ویرایش : December 19, 2014

ابراهیم العزیز

تاریخ تولد ۱۸۵۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۴۰م.
محل تولد شهر کوت
منطقه فلاحیه از روستاهای کوت
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی از سلسله سادات پیوسته به سید جعفر الخواری ، فرزند امام موسی کاظم (ع) می باشد .
  • وی رئیس بزرگان مکاصیص ویکی از نمادهای این خاندان در تاریخ معاصر منطقه کوت و روستاهای واسط می باشد .
  • سید ابراهیم دارای شش برادر بود که برجسته ترین انها «سید کمر» پیشوایی بزرگان مکاصیص را در دوران خود عهده دار بود . ابراهیم در زمان ریاست برادرش بر عشیره مشاور وی بود ، او از چهره های برجسته و از قضات استان واسط بود .همچنین برادر او ابراهیم در انجام امور با وی مشورت می کرد .
  • پسران وی سعید و سلمان و کاظم نام دارند .

done in 0.0219 seconds