آخرین ویرایش : December 21, 2014

ابراهیم الکبیر

تاریخ تولد ۱۸۸۵م.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • وی تحصیلات خود را در مدرسه حقوق عهد عثمانی تکمیل نمود .
  • وی اقتصاددان است و در طراحی و گردش اقتصادی پول ملی عراق مشارکت  و در شعب مختلف بانکی اشتغال داشته است .وی حسابدار بانک الشرقی نیز بوده است .
  • او نماینده عراق به منظور تسویه بدهی های دولت عثمانی و تعیین سهم عراق از آنها در کنفرانس استانبول و جامعه ملل 1934 بود .
  • وی در دوره ای متصدی ساماندهی مؤسسات خارجی در عراق بود .
  • او به تجارت و کسب تجربه در زمینه امور مربوط به بازار و قوانین بانکی روی آورد .
  • در اواسط دهه سی قرن گذشته میلادی او مأمور تحقیق پیرامون موضوع پول عراق بود .
  • وی در سال 1936 مدیریت حساب های سکه های فلزی را به عهده داشت .

done in 0.0447 seconds