آخرین ویرایش : December 28, 2014

ابراهیم باجلان

تاریخ تولد ۱۹۴۴م.
محل تولد شهر خانقین
روستای آوای گورا
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • او تحصیلات مقدماتی را در خانقین گذراند .
  • او روزنامه نگار و نویسنده عراقی است که به همکاری جمعی دیگر از دانشجویان مجله «نضال الطلبة _تیکئوشانی قوتابیان»را به دو زبان عربی و کردی در سال 1964 به چاپ رساند . او مجلات و روزنامه افتتاح کرد که تا سال 1968 فعال بود .
  • او از پرکارترین محققین در زمینه ادبیات و روزنامه نگاری و نیز معاون رئیس هیئت تحریریه روزنامه عربی_کردی «خانقی» است .
  • او 15 دست نوشته در مورد طب کرد و تعدادی قصه کردی و شعر دارد .

done in 0.0305 seconds