آخرین ویرایش : December 28, 2014

ابراهیم پاشا

تاریخ درگذشت ۱۸۳۲م.
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • او از خانواده قدیمی «خرطوط خر تبرد» معروف به «جوتة زادة» کرد (ازکردهای شمال کردستان) می باشد .
  • او در زمان سلطان مصطفی دوم  والی عثمانی بوده است و نیز میر میران «شهر روز» والی «قبرس» والی «مرعش» بوده است .
  • وی مسئولیت بازسازی استحکامات بغداد که بر اثر محاصره ارتش ایران دچار خسارت شده بود را به عهده داشت .
  • او به مدت دو سال تا 1832 (در مقام وزیر) والی دیار بکر بود .
  • وی طی عملیات تبریز در 1728 به احمد پاشا (والی بغداد) مساعدت نمود .
  • او در زمان سلطان محمود والی «طرابوزان » بود .

done in 0.0245 seconds