آخرین ویرایش : December 30, 2014

ابراهیم پاشا

محل تولد کشور ترکیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • او والی بوده است ، در سال 1745 رئیس انکشاریه بوده ، در سال 1747 والی «آیدین» ، والی «مالاتیا» ، در سال 1748 مأمور اصلاح و ایمن سازی قلع بغداد ، در سال 1749 والی «بلگراد» بوده است .
  • پدر وی رائف اسماعیل پاشا و نوه اش ابراهیم عصمت بیک از دولتمردان معروف در دولت عثمانی بودند .

done in 0.0443 seconds