آخرین ویرایش : December 30, 2014

ابراهیم پاشا محافظ قلاع

تاریخ درگذشت فوت شده
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

توضیحات بیشتر:
  • وی وزیر ،والی عثمانی و رهبر جماعت ترکمن بود ،به او لقب میر میران داده بودند .
  • وی در سال 1715 محافظ قلعه های «المورة» بود .
  • وی در سال 1726 مقام بیگلربیگ «طرابلس ، شام ، حلب و مرعش» و بیگلربیگ «شهروز» اعطا شد .
  • والی کردستان ، والی ولایات «قونیه» و نیز «آطنه ، دیار بکر ، صیدا ، طرابلس شام و وان» محافظ قلعه «تازه» والی «طرابوزان» مأمور کفّه در سال 1739 بوده است .
  • او جانشین پدرش میرمیران «مصطفی پاشا» بود .

done in 0.0243 seconds