آخرین ویرایش : January 18, 2015

ابراهیم حلمی العمر

مناصب و مشاغل


مدیر مسئول

مجله " الحیاة "


1921

روزنامه " لسان العرب "


در دمشق 1918 با همراهی مجموعه ای از برجسته ترین نویسندگان در سوریه

روزنامه " المفید "


  • 1922 در بغداد
  • این روزنامه تا سال 1926 تریبون جریان ملی گرای عراق بود .

روزنامه نگار

همکاری با


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۸۹۰م.
تاریخ درگذشت ۱۹۴۲م.
محل تولد شهر بغداد
ملیت کشور عراق

توضیحات بیشتر:
  • او در هیئت تحریریه بعضی از مطبوعات عربی مانند المقتبس ، المؤید ، اللواء ، المقتطف ، المقطم و الاهرام مشارکت داشت .
  • او در هیئت تحریریه روزنامه « الامل » به صاحب امتیازی : معروف الرصافی و روزنامه « نداءالشعب » به صاحب امتیازی : ابراهیم کمال در همان سال مشارکت داشت .
  • وی در سال 1927 در دفتر شورای وزراء فعالیت داشت .
  • او در سال 1935 جانشین مدیر تبلیغات و نشر شد .
  • او در سال 1939 مدیر رادیو شد و به سبب مقالاتش بر ضد حکومت در سال 1941 برکنار شد .
  • وی در جوانی همراه گروهی از روزنامه نگاران با نیروها ی عثمانی جنگید و در پی آن به همراه هم رزمانش به آناتولی تبعید شد و بعد از 4 ماه که در زندان به سر برد مجدداً به بغداد بازگشت .

done in 0.0563 seconds