آخرین ویرایش : January 24, 2015

ابراهیم شوکة


توضیحات بیشتر:
  • او تحصیلات ابتدایی را در مدرسه الحیدریه بغداد گذراند و در سال 1926 از دوره متوسطه مرکزی فارغ التحصیل شد . سپس دوره دارالمعلمین عالی را در سال 1928 سپری کرد .
  • فعالیتش را به عنوان مدرس در  مقطع متوسطه و سپس مربی در دارالمعلمین عالی آغاز کرد .
  • وی در صفوف جنبش عربی فعالیت می کرد و از جنبش می 1941 رشید عالی گیلانی حمایت و پشتیبانی کرد اما پس از شکست این جنبش بود که از کار خود برکنار شد و مشغول پژوهش در جغرافیا و مطالعه و تحقیق پیرامون نقشه های مربوط به این رشته شد .
  • او در کنفرانس یونسکو،  که زیر نظر سازمان ملل متحد در پاریس برای بزرگداشت شخصیت ها و حوادث بزرگ در سال 1966 برگزار شد شرکت نمود .
  • او در سال 1969 نماینده مجمع در جشن هزاره شهر قاهره بود .
  • وی در جمع کارشناسان عرب برای یکسان سازی اسامی مناطق جغرافیایی برای ملت عرب در لبنان 1971 شرکت نود .
  • او در همایش نسخه های عربی در رم در سال 1973 مشارکت نمود .
  • وی به زبان های عربی ، انگلیسی و کمی آلمانی مسلط است .

done in 0.0662 seconds